มาตรการเยียวยา

How To

ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน เปลี่ยนบัญชีรับเงินโดยเร็ว!!

ในกรณีที่ใส่บัญชีคนอื่นไป จึงไม่สามารถรับเงินเยียวยาได้นั้น ก็ให้เปลี่ยนมาใช้บัญชีธนาคารที่เป็นของเราเอง โดยบัญชีที่ใส่นั้นต้องเป็นชื่อเราเท่านั้น

Read More
How To

ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน 5,000 ได้แล้ว รู้ยัง!! ขึ้นสถานะไหนถึงได้เงิน

ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน 5,000 ได้แล้ว รู้ยัง!! ขึ้นสถานะไหนถึงได้เงิน ขึ้นสถานะไหนต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติม มาดูกันเล๊ย

Read More