ล้มทั้งยืน ดีกว่าล้มไม่เป็น

ข้อคิดดีๆ

ล้มทั้งยืน ดีกว่าล้มไม่เป็น (ชีวิตต้องมีผิดหวังบ้าง สมหวังบ้างเป็นธรรมดา) | ข้อคิดดีๆ

ล้มทั้งยืน ดีกว่าล้มไม่เป็น มีทั้งสมหวังและผิดหวัง การสมหวังก็ดีไป แต่ถ้าผิดหวังขึ้นมา ก็ใช่ว่าจะผิดหวังเสมอไป ล้มแล้วลุกขึ้นมาสู้ต่อ ถึงเวลาจะสมหวังเช่นกัน

Read More