วิธียกเลิกลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5000 บาท

How To

วิธียกเลิกลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 เนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรง

วิธียกเลิกลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 เนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามที่เขาระบุ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจ หรือไม่ได้ตั้งใจ (พึ่งมารู้ทีหลังว่าคุณสมบัติของเราไม่ตรง) ก็ตาม

Read More