สร้างชื่อผู้ใช้เพจเฟสบุ๊ค (@ชื่อผู้ใช้) ได้ง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน

สร้างชื่อผู้ใช้เพจเฟสบุ๊ค ทำไมต้องสร้างชื่อผู้ใช้เพจด้วย เพราะว่าถ้าเราไม่สร้างชื่อเพจ ระบบก็จะมีค่าเริ่มต้น ซึ่งจะเป็นชื่อเพจเรา ตามด้วย เลขรหัสไอดีเพจซึ่งมันยาว และจำได้ยาก

Read more