ส่งวิดีโอด้วย AirDrop

How To

ส่งรูปด้วย AirDrop ส่งวิดีโอด้วย AirDrop ไอโฟนกับไอโฟน ไม่ใช้อินเตอร์เน็ต

ส่งรูปด้วย AirDrop ส่งวิดีโอด้วย AirDrop ไอโฟนกับไอโฟน ไม่ใช้อินเตอร์เน็ต รู้ยังละ? มาๆ บังริดจะบอกละ มาฟังกันครับเพื่อนๆ

Read More