เช็คความเร็วเน็ต

How ToIT

เช็คความเร็วเน็ต จาก wifi มาเป็นสายแลน – (Check Speed Net)

เช็คความเร็วเน็ต จาก wifi มาเป็นสายแลน เป็นการทดสอบจากหลายๆที่ บางที่ก็ได้ผลลัพธ์ที่น้อย และมากเกินไป ต้องเอามาเทียบกันจากหลายๆแห่ง อีกทีครับ

Read More