เช็คยอดเงิน AIS

How To

เช็คยอดเงิน ยอดการใช้งานของคุณ ด้วยโค๊ดเดียว (AIS)

เช็คยอดเงิน หรือเช็คยอดอื่นๆ ของเครือข่าย AIS นั้นมี 2 แบบ แต่ใช้โค๊ดเดียว จบ แล้วหลังจากนั้นก็ทำรายการต่อได้จนจบรายการตามที่เราต้องการ

Read More