เปิดเงินเดือน นายก

ทั่วไป

เปิดเงินเดือน นายก และคณะรัฐมนตรี งดรับเงินเดือน 3 เดือน ช่วยโควิด

เปิดเงินเดือน นายก และคณะรัฐมนตรี งดรับเงินเดือน 3 เดือน ช่วยโควิดเป็นเงินเท่าไร มาดูกัน บังริดนำช้อมูลมาบอกกันครับ

Read More