เราไม่ทิ้งกัน

How To

ให้ข้อมูลเพิ่มเติม เราไม่ทิ้งกัน เฉพาะผู้ที่มีสถานะ นำส่งข้อมูลเพิ่ม เท่านั้น

คนที่ต้องการเงินส่วนนี้มีจำนวนมาก แต่งบมีจำกัดเลยต้องมีการคัดกรอง ทางรัฐเล็งเห็นว่าอยากให้เงินส่วนนี้ไปเยียวยาแก่ผู้ที่ลำบากจริงๆ

Read More
How To

ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน เปลี่ยนบัญชีรับเงินโดยเร็ว!!

ในกรณีที่ใส่บัญชีคนอื่นไป จึงไม่สามารถรับเงินเยียวยาได้นั้น ก็ให้เปลี่ยนมาใช้บัญชีธนาคารที่เป็นของเราเอง โดยบัญชีที่ใส่นั้นต้องเป็นชื่อเราเท่านั้น

Read More
How To

ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน 5,000 ได้แล้ว รู้ยัง!! ขึ้นสถานะไหนถึงได้เงิน

ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน 5,000 ได้แล้ว รู้ยัง!! ขึ้นสถานะไหนถึงได้เงิน ขึ้นสถานะไหนต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติม มาดูกันเล๊ย

Read More