ไปรษณีย์ไปรับพัสดุถึงบ้าน

ทั่วไป

ไปรษณีย์ไปรับพัสดุถึงบ้าน ไม่มีบวกเพิ่ม มีกับเขาแล้วน่ะ รู้ยัง

ไปรษณีย์ไปรับพัสดุถึงบ้าน ไม่มีบวกเพิ่ม หลังจากที่ยึดมั่นให้ลูกค้ามาส่งที่ ปณ เท่านั้น แต่คู่แข่งนั้นต้องการแย่งตลาด ไปรับของถึงหน้าบ้านลูกค้า

Read More