Phonto

How ToYoutube

ทำภาพหน้าปกวิดีโอในมือถือ ง่ายๆ ด้วยแอพ Phonto [ดูจบทำเป็นเลย]

ทำภาพหน้าปกวิดีโอในมือถือ ง่ายๆ ด้วยแอพ Phonto โดยการทำภาพหน้าปกวิดีโอ นั้นสามารถทำได้หลากหลาย จะใช้มือถือก็ได้ คอมก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเราเอง

Read More