USSD คืออะไร

IT

USSD คืออะไร

USSD คืออะไร ก็คือ ข้อความสั้นๆ แบบ Interactive เพื่อเป็นช่องทางในการรับ-ส่งข้อมูลให้กับลูกค้าใช้งานง่าย รวดเร็ว ความปลอดภัยสูง

Read More