ทั่วไป

ตัวอักษรพิเศษ ตัวอักษรแต่งชื่อ ตัวอักษรน่ารักๆ ตัวเลข อีโมจิ สัญลักษณ์ สุดเท่ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

ตัวอักษรพิเศษ ตัวอักษรแต่งชื่อ ตัวอักษรน่ารักๆ ตัวเลข อีโมจิ สัญลักษณ์ สุดเท่ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน มีอักษรมากมาย ให้เลือกใช้กันเลยครับผม ต้องขอขอบคุณเจ้าของอักษรแต่ละคำ แต่ละตัวอักษร ที่ทำให้พวกเราได้นำมาใช้กันน่ะครับ ผมบังริด ก็ได้รวบรวมจากหลายๆ แหล่งมาให้เพื่อนได้เลือกใช้กันครับผม ไปดูกันเลยครับ ว่ามีอักษรอะไรบ้าง

 

อักษรต่างๆ ตัวอักษรพิเศษ ตัวอักษรแต่งชื่อ ตัวอักษรน่ารักๆ ตัวเลข อีโมจิ สัญลักษณ์ สุดเท่

(̲̅A̲̅) A ą Ặ Ẫ ẫ Ắ ắ Ằ ằ ẳ Ẵ ẵ Ä ª ä Å Ä À Á  å ã â Æà æ A a ά a â á à  â Ã ã Ά Æ æ (̲̅B̲̅) B В в Б β Ђ Ъ Ы Ь ъ ы ь Ъ Ђ Β В ß ß ฿ lЗ в (̲̅C̲̅) C € Ç ¢ ç ς с С Œ œ © כ ċ Ć ć ς Ĉ ĉ Ċ ċ Č č (̲̅D̲̅) D Ď ď Đ đ D d d Ð ð (̲̅E̲̅) E Σ З Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ә ә Э з е Ё Έ Ε E e ë ê ξ Ê È É € Ë é è פ Є € ξ ∑ ∑ Ế Е Ề Ể Ễ é è έ є Є e ع Э є з э εэ Œ œ ё (̲̅F̲̅) F F ₣ ₣ ƒ ſ f ƒ (̲̅G̲̅) G G g g G G Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ (̲̅H̲̅) H Н Ĥ ĥ Ħ ħ Ή ŀl Η H h H h Ή ћ ђ ђ Ћ Ң н ң н Њ њ (̲̅I̲̅) I І Ї ϊ Ϊ ί ι Ï ї ΊA Ι I I Ί ¡ ϊ ï î Í í Ì ì Î î I I I ΐ I Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ I (̲̅J̲̅) J ij Ĵ ĵ ј Ј J j (̲̅K̲̅) K Ќ К Κ K k ќ ĸ к Қ қ к Ҝ ҝ Ќ Ќ К Ķ ķ ĸ κ (̲̅L̲̅) L Ŀ £ L LA c l L l ŀ l £ l Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł ₤ ζ (̲̅M̲̅) M м м М М Μ (̲̅N̲̅) N И Π п מ П π ⁿ Ν И и й η ñ ח Ñ Й Ŋ ŋ ή ή η n и й N Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ (̲̅O̲̅) O Ю ю О ם ט ο Ό Ο о ό Θ Ф Φ Ǿ ǿ ф ф σ ό θ θ Θ θ ó ò Ó Ò Ô ô Ö ö Õ õ Ό Ø ø Ợ ợ Ọ ọ ớ ờ O o о Ở Ờ Ớ Ổ ổ Ở Ợ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő (̲̅P̲̅)P Р Ρ þ Þ р ρ ρ (̲̅Q̲̅) Q q q R Ѓ Г Ґ ґ Γ (̲̅R̲̅) Я Я ® R R я r г Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř я ѓ (̲̅S̲̅) S ى Ѕ § š Š § S ѕ s S s S s Ś ś Ŝ ŝ Ş ş Š š (̲̅T̲̅) T † T T t T T τ t ΐ t т т t Τ Т Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ (̲̅U̲̅) U Џ U Ụ Ủ Ứ Ừ Ử Ữ Ự u ΰ Ú ú Ù ù Û û Ü ü µ υ Џ Џ U ự ữ ử ừ u ц Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų ΰ υ ϋ ύ ϋ ύ μ Ц ц (̲̅V̲̅) V ν ٧ џ √ (̲̅W̲̅) W Ш Щ Ẁ ẁẂ ẃ Ẅ ẅ ω ώ ώ ш щ Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ Ш Щ W w ω ώ ω ш щ Ŵ ŵ (̲̅X̲̅) X χ х × Ҳ ҳ (̲̅Y̲̅) Y У ¥ ¥ Ч ч ¥ Ỳ ỳ Ỵ Ў ў ỵ у Ỷ ỷ У Ч ў ч Ў ¥ ÿ Ύ Ý Ÿ ¥ Ύ ÿ ý Ϋ Ύ γ Ŷ ŷ Υ Ÿ Ỳ ỳ Ҹ ҹ ע ץ (̲̅Z̲̅) Z Ź ź Ż ż Ž ž Z Z z Ž Z z ž Ζ

 

α в c ∂ є ƒ g н ι נ к ℓ м η σ ρ q я ѕ т υ ν ω χ у z (̲̲̅̅) z γ x ω v υ т ƨ я p q o и м l ʞ į ı н ϱ ʇ ɘ α ɔ ʚ ɒ (̲̲̅̅) Ā 乃 Ċ Ɖ Ē ₣ Ǥ Ħ Ī J ₭ Ŀ M ₦ Ō P Ǭ Ṝ Ƨ Ŧ Ū ∀ ฬ Ж Ȳ Ƶ (̲̲̅̅) z ʎ x ʍ ʌ n ʇ s ɹ b d o u ɯ ן ʞ ſ ı 4 ƃ ɟ ǝ p ɔ q ɐ (̲̲̅̅) ɐ q ɔ p ǝ ɟ b ɥ ı ƪ ʞ 1 ɯ u o d b ɹ s ʇ n ʌ ʍ x ʎ z (̲̲̅̅) α Ⴆ ƈ ԃ ҽ ϝ ɠ ԋ ι ʝ ƙ ʅ ɱ ɳ σ ρ ϙ ɾ ʂ ƚ υ ʋ ɯ x ყ ȥ ૦ (̲̲̅̅) α ß ς d ε ƒ g h ï յ κ レ m η ⊕ p Ω r š † u ∀ ω x ψ z (̲̲̅̅) ム 乃 ζ Ð 乇 キ Ǥ ん ノ フ ズ レ ᄊ 刀 Ծ ア Q 尺 丂 イ Ц Џ Щ メ リ 乙 ᅙ (̲̲̅̅) მ ჩ ƈ ძ ε բ ց հ ἶ ʝ ƙ l ო ղ օ ր գ ɾ ʂ է մ ν ω ჯ ყ z (̲̲̅̅) ä b ċ d ë f ġ h ï j k l m n ö p q r s t ü v w x ÿ ż (̲̲̅̅) Λ Ϧ ㄈ Ð Ɛ F Ɠ н ɪ フ Қ Ł ௱ Л Ø þ Ҩ 尺 ら Ť Ц Ɣ Ɯ χ Ϥ Ẕ (̲̲̅̅) Λ ß Ƈ D Ɛ F Ɠ Ĥ Ī Ĵ Ҡ Ŀ M И ♡ Ṗ Ҩ Ŕ S Ƭ Ʊ Ѵ Ѡ Ӿ Y Z (̲̲̅̅) ǟ ɮ ƈ ɖ ɛ ʄ ɢ ɦ ɨ ʝ ӄ ʟ ʍ ռ օ ք զ ʀ ֆ ȶ ʊ ʋ ա Ӽ ʏ ʐ (̲̲̅̅) ム 乃 ζ Ð 乇 キ Ǥ ん ノ フ ズ レ ᄊ 刀 Ծ ア Q 尺 丂 イ Ц Џ Щ メ リ 乙 (̲̲̅̅) Թ Յ Շ Ժ ȝ Բ Գ ɧ ɿ ʝ ƙ ʅ ʍ Ռ Ծ ρ φ Ր Տ Ե Մ ע ա Ճ Վ Հ (̲̲̅̅) Δ Ɓ C D Σ F G H I J Ƙ L Μ ∏ Θ Ƥ Ⴓ Γ Ѕ Ƭ Ʊ Ʋ Ш Ж Ψ Z (̲̲̅̅) ค ც ८ ძ ૯ Բ ૭ Һ ɿ ʆ қ Ն ɱ Ո ૦ ƿ ҩ Ր ς ੮ υ ౮ ω ૪ ע ઽ (̲̲̅̅) α в c ɔ ε ғ ɢ н ı נ κ ʟ м п σ ρ ǫ я ƨ т υ ν ш х ч z 0 (̲̲̅̅) ă ƅ č ɗ ĕ f ğ ɦ ĭ ĵ ƙ l ɱ ň ŏ ρ ỡ ř š t ŭ ν ŵ ҳ ў ž (̲̲̅̅) ɒ ʚ ɔ α ɘ ʇ ϱ н ı į ʞ l м и o q p я ƨ т υ v ω x γ z (̲̲̅̅) ɑ в ς ∂ƒ є ƒ ɢ ɦ ɨ ʆ ќ ℓ ʍ и ღ ρ ҩ ʀ s т µ ν ω х γ ẕς (̲̲̅̅) ⓐ ß ʗ ðƒ ⓔ ƒ ɠ н ì ʖ Ҝ ℓ м и Ѻ ρ Ҩ я Ƨ † µ Ɣ Ŵ Ӿ ¥ ẕ (̲̲̅̅) ᴬ ᴮ ᶜ ᴰ ᴱ ᶠ ᴳ ᴴ ᴵ ᴶ ᴷ ᴸ ᴹ ᴺ ᴼ ᴾ ᵠ ᴿ ˁ ᵀ ᵁ ᵛ ᵂ ˣ ʸ ᶻ (̲̲̅̅) ᵃ ᵇ ᶜ ᵈ ᵉ ᶠ ᵍ ʰ ᶤ ʲ ᵏ ˡ ᵐ ᶰ ᵒ ᵖ ᵠ ʳ ˢ ᵗ ᵘ ᵛ ʷ ˣ ʸ ᶻ

 

(̲̲̅̅) Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ  Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ

(̲̲̅̅) ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ

(̲̲̅̅) ㊊ ㊐ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖  ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉

(̲̲̅̅) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳

(̲̲̅̅) ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ¼ ½ ¾ θ Ι 2 Э Ч Ƽ б ל ȣ ף θ

(̲̲̅̅) ᴰ ᴱ ᶠ ᴳ ᴴ ᴵ ᴶ ᴷ ᴸ ᴹ ᴺ ᴼ ᴾ ᵠ ᴿ ˁ ᵀ ᵁ ᵛ ᵂ ˣ ʸ ᶻ ᵃ ᵇ ᶜ ᵈ ᵉ ᶠ ᵍ ʰ ᶤ ʲ ᵏ ˡ ᵐ ᶰ ᵒ ᵖ ᵠ ʳ ˢ ᵗ ᵘ ᵛ ʷ ˣ ʸ ᶻ

(̲̲̅̅) ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₀²ᴮᴱᴱᴹᴱ

(̲̲̅̅)ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ ⅠⅡ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ

(̲̲̅̅) ̅A̅̅ ̅̅B̅̅ ̅̅C̅̅ ̅̅D̅̅ ̅̅E̅̅ ̅̅F̅̅ ̅̅G̅̅ ̅̅H̅̅ ̅̅I̅̅ ̅̅J̅̅ ̅̅K̅̅ ̅̅L̅̅ ̅̅M̅̅ ̅̅N̅̅ ̅̅O̅̅ ̅̅P̅̅ ̅̅Q̅̅ ̅̅R̅̅ ̅̅S̅̅ ̅̅T̅̅ ̅̅U̅̅ ̅̅V̅̅ ̅̅W̅̅ ̅̅X̅̅ ̅̅Y̅̅ ̅̅Z̅

(̲̲̅̅) ̅̅ ̅̅a̅̅ ̅̅ ̅̅b̅̅ ̅̅ ̅̅c̅̅ ̅̅ ̅̅d̅̅ ̅̅ ̅̅e̅̅ ̅̅ ̅̅f̅̅ ̅̅ ̅̅g̅̅ ̅̅ ̅̅h̅̅ ̅̅ ̅̅i̅̅ ̅̅ ̅̅j̅̅ ̅̅ ̅̅k̅̅ ̅̅ ̅̅l̅̅ ̅̅ ̅̅m̅̅ ̅̅ ̅̅n̅̅ ̅̅ ̅̅o̅̅ ̅̅ ̅̅p̅̅ ̅̅ ̅̅q̅̅ ̅̅ ̅̅r̅̅ ̅̅ ̅̅s̅̅ ̅̅ ̅̅t̅̅ ̅̅ ̅̅u̅̅ ̅̅ ̅̅v̅̅ ̅̅ ̅̅w̅̅ ̅̅ ̅̅x̅̅ ̅̅ ̅̅y̅̅ ̅̅ ̅̅z̅̅

(̲̲̅̅) ̅0̅̅ ̅̅ ̅̅1̅̅ ̅̅ ̅̅2̅̅ ̅̅ ̅̅3̅̅ ̅̅ ̅̅4̅̅ ̅̅ ̅̅5̅̅ ̅̅ ̅̅6̅̅ ̅̅ ̅̅7̅̅ ̅̅ ̅̅8̅̅ ̅̅ ̅̅9̅̅ ̅̅ ̅̅0̅²ᴮᴱᴱᴹᴱ

(̲̲̅̅) ̲A̲̲ ̲̲B̲̲ ̲̲C̲̲ ̲̲D̲̲ ̲̲E̲̲ ̲̲F̲̲ ̲̲G̲̲ ̲̲H̲̲ ̲̲I̲̲ ̲̲J̲̲ ̲̲K̲̲ ̲̲L̲̲ ̲̲M̲̲ ̲̲N̲̲ ̲̲O̲̲ ̲̲P̲̲ ̲̲Q̲̲ ̲̲R̲̲ ̲̲S̲̲ ̲̲T̲̲ ̲̲U̲̲ ̲̲V̲̲ ̲̲W̲̲ ̲̲X̲̲ ̲̲Y̲̲ ̲̲Z̲

(̲̲̅̅) ̲a̲̲ ̲̲ ̲̲b̲̲ ̲̲ ̲̲c̲̲ ̲̲ ̲̲d̲̲ ̲̲ ̲̲e̲̲ ̲̲ ̲̲f̲̲ ̲̲ ̲̲g̲̲ ̲̲ ̲̲h̲̲ ̲̲ ̲̲i̲̲ ̲̲ ̲̲j̲̲ ̲̲ ̲̲k̲̲ ̲̲ ̲̲l̲̲ ̲̲ ̲̲m̲̲ ̲̲ ̲̲n̲̲ ̲̲ ̲̲o̲̲ ̲̲ ̲̲p̲̲ ̲̲ ̲̲q̲̲ ̲̲ ̲̲r̲̲ ̲̲ ̲̲s̲̲ ̲̲ ̲̲t̲̲ ̲̲ ̲̲u̲̲ ̲̲ ̲̲v̲̲ ̲̲ ̲̲w̲̲ ̲̲ ̲̲x̲̲ ̲̲ ̲̲y̲̲ ̲̲ ̲̲z̲̲

(̲̲̅̅) ̲0̲̲ ̲̲ ̲̲1̲̲ ̲̲ ̲̲2̲̲ ̲̲ ̲̲3̲̲ ̲̲ ̲̲4̲̲ ̲̲ ̲̲5̲̲ ̲̲ ̲̲6̲̲ ̲̲ ̲̲7̲̲ ̲̲ ̲̲8̲̲ ̲̲ ̲̲9̲̲ ̲̲ ̲̲0̲ ²ᴮᴱᴱᴹᴱ

(̲̲̅̅) [̲̲̅̅A̲̲̅̅ ̲̲̅̅B̲̲̅̅ ̲̲̅̅C̲̲̅̅ ̲̲̅̅D̲̲̅̅ ̲̲̅̅E̲̲̅̅ ̲̲̅̅F̲̲̅̅ ̲̲̅̅G̲̲̅̅ ̲̲̅̅H̲̲̅̅ ̲̲̅̅I̲̲̅̅ ̲̲̅̅J̲̲̅̅ ̲̲̅̅K̲̲̅̅ ̲̲̅̅L̲̲̅̅ ̲̲̅̅M̲̲̅̅ ̲̲̅̅N̲̲̅̅ ̲̲̅̅O̲̲̅̅ ̲̲̅̅P̲̲̅̅ ̲̲̅̅Q̲̲̅̅ ̲̲̅̅R̲̲̅̅ ̲̲̅̅S̲̲̅̅ ̲̲̅̅T̲̲̅̅ ̲̲̅̅U̲̲̅̅ ̲̲̅̅V̲̲̅̅ ̲̲̅̅W̲̲̅̅ ̲̲̅̅X̲̲̅̅ ̲̲̅̅Y̲̲̅̅ ̲̲̅̅Z̲̲̅̅]

(̲̲̅̅) [̲̲̅̅a̲̲̅̅ ̲̲̅̅b̲̲̅̅ ̲̲̅̅c̲̲̅̅ ̲̲̅̅d̲̲̅̅ ̲̲̅̅e̲̲̅̅ ̲̲̅̅f̲̲̅̅ ̲̲̅̅g̲̲̅̅ ̲̲̅̅h̲̲̅̅ ̲̲̅̅i̲̲̅̅ ̲̲̅̅j̲̲̅̅ ̲̲̅̅k̲̲̅̅ ̲̲̅̅l̲̲̅̅ ̲̲̅̅m̲̲̅̅ ̲̲̅̅n̲̲̅̅ ̲̲̅̅o̲̲̅̅ ̲̲̅̅p̲̲̅̅ ̲̲̅̅q̲̲̅̅ ̲̲̅̅r̲̲̅̅ ̲̲̅̅s̲̲̅̅ ̲̲̅̅t̲̲̅̅ ̲̲̅̅u̲̲̅̅ ̲̲̅̅v̲̲̅̅ ̲̲̅̅w̲̲̅̅ ̲̲̅̅x̲̲̅̅ ̲̲̅̅y̲̲̅̅ ̲̲̅̅z̲̲̅̅]

(̲̲̅̅) [̲̲̅̅0̲̲̅̅ ̲̲̅̅ ̲̲̅̅1̲̲̅̅ ̲̲̅̅ ̲̲̅̅2̲̲̅̅ ̲̲̅̅ ̲̲̅̅3̲̲̅̅ ̲̲̅̅ ̲̲̅̅4̲̲̅̅ ̲̲̅̅ ̲̲̅̅5̲̲̅̅ ̲̲̅̅ ̲̲̅̅6̲̲̅̅ ̲̲̅̅ ̲̲̅̅7̲̲̅̅ ̲̲̅̅ ̲̲̅̅8̲̲̅̅ ̲̲̅̅ ̲̲̅̅9̲̲̅̅ ̲̲̅̅ ̲̲̅̅0̲̲̅̅]

(̲̲̅̅) A۫۰۪B۫۰۪C۫۰۪D۫۰۪E۫۰۪F۫۰۪G۫۰۪H۫۰۪I۫۰۪J۫۰۪K۫۰۪L۫۰۪M۫۰۪N۫۰۪O۫۰۪P۫۰۪Q۫۰۪R۫۰۪S۫۰۪T۫۰۪U۫۰۪V۫۰۪W۫۰۪X۫۰۪Y۫۰۪Z۫۰

(̲̲̅̅) a۫۰۪b۫۰۪c۫۰۪d۫۰۪e۫۰۪f۫۰۪g۫۰۪h۫۰۪i۫۰۪j۫۰۪k۫۰۪l۫۰۪m۫۰۪n۫۰۪o۫۰۪p۫۰۪q۫۰۪r۫۰۪s۫۰۪t۫۰۪u۫۰۪v۫۰۪w۫۰۪x۫۰۪y۫۰۪z۫۰

(̲̲̅̅) 1۫۰ ۪2۫۰ ۪3۫۰ ۪4۫۰ ۪5۫۰ ۪6۫۰ ۪7۫۰ ۪8۫۰ ۪9۫۰ ۪0۫۰²ᴮᴱᴱᴹᴱ

(̲̲̅̅) ˒՚Aՙ˓˒՚Bՙ˓˒՚Cՙ˓˒՚Dՙ˓˒՚Eՙ˓˒՚Fՙ˓˒՚Gՙ˓˒՚Hՙ˓˒՚Iՙ˓˒՚Jՙ˓˒՚Kՙ˓˒՚Lՙ˓˒՚Mՙ˓˒՚Nՙ˓˒՚Oՙ˓˒՚Pՙ˓˒՚Qՙ˓˒՚Rՙ˓˒՚Sՙ˓˒՚Tՙ˓˒՚Uՙ˓˒՚Vՙ˓˒՚Wՙ˓˒՚Xՙ˓˒՚Yՙ˓˒՚Zՙ˓

(̲̲̅̅) ˒՚aՙ˓˒՚bՙ˓˒՚cՙ˓˒՚dՙ˓˒՚eՙ˓˒՚fՙ˓˒՚gՙ˓˒՚hՙ˓˒՚iՙ˓˒՚jՙ˓˒՚kՙ˓˒՚lՙ˓˒՚mՙ˓˒՚nՙ˓˒՚oՙ˓˒՚pՙ˓˒՚qՙ˓˒՚rՙ˓˒՚sՙ˓˒՚tՙ˓˒՚uՙ˓˒՚vՙ˓˒՚wՙ˓˒՚xՙ˓˒՚yՙ˓˒՚zՙ˓

(̲̲̅̅) ˒՚1ՙ˓ ˒՚2ՙ˓ ˒՚3ՙ˓ ˒՚4ՙ˓ ˒՚5ՙ˓ ˒՚6ՙ˓ ˒՚7ՙ˓ ˒՚8ՙ˓ ˒՚9ՙ˓ ˒՚0ՙ˓

(̲̲̅̅) A ҉ B ҉ C ҉ D ҉ E ҉ F ҉ G ҉ H ҉ I ҉ J ҉ K ҉ L ҉ M ҉ N ҉ O ҉ P ҉ Q ҉ R ҉ S ҉ T ҉ U ҉ V ҉ W ҉ X ҉ Y ҉ Z

(̲̲̅̅) ҉ a ҉ b ҉ c ҉ d ҉ e ҉ f ҉ g ҉ h ҉ i ҉ j ҉ k ҉ l ҉ m ҉ n ҉ o ҉ p ҉ q ҉ r ҉ s ҉ t ҉ u ҉ v ҉ w ҉ x ҉ y ҉ z

(̲̲̅̅) ҉ 1 ҉ 2 ҉ 3 ҉ 4 ҉ 5 ҉ 6 ҉ 7 ҉ 8 ҉ 9 ҉ 0²ᴮᴱᴱᴹᴱ

(̲̲̅̅) ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅AΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅BΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅CΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅DΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅EΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅FΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅GΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅HΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅IΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅JΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅KΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅LΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅MΞ●

(̲̲̅̅) ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅NΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅OΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅PΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅QΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅RΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅SΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅TΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅UΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅VΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅WΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅XΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅YΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅ZΞ●

(̲̲̅̅) ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅aΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅bΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅cΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅dΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅eΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅fΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅gΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅hΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅iΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅jΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅kΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅lΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅mΞ●

(̲̲̅̅) ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅nΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅oΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅pΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅qΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅rΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅sΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅tΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅uΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅vΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅wΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅xΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅yΞ●Ξ̲̲̲̅̅̅̅zΞ●

(̲̲̅̅) [̲̅A̲̅] [̲̅B̲̅] [̲̅C̲̅] [̲̅D̲̅] [̲̅E̲̅] [̲̅F̲̅] [̲̅G̲̅] [̲̅H̲̅] [̲̅I̲̅] [̲̅J̲̅] [̲̅K̲̅] [̲̅L̲̅] [̲̅M̲̅] [̲̅N̲̅] [̲̅O̲̅] [̲̅P̲̅] [̲̅Q̲̅] [̲̅R̲̅] [̲̅S̲̅]

(̲̲̅̅) [̲̅T̲̅] [̲̅U̲̅] [̲̅V̲̅] [̲̅W̲̅] [̲̅X̲̅] [̲̅Y̲̅] [̲̅Z̲̅] [̲̅0̲̅] [̲̅1̲̅] [̲̅2̲̅] [̲̅3̲̅] [̲̅4̲̅] [̲̅5̲̅] [̲̅6̲̅] [̲̅7̲̅] [̲̅8̲̅] [̲̅9̲̅] [̲̅0̲̅]

(̲̲̅̅) [̲̅a̲̅] [̲̅b̲̅] [̲̅c̲̅] [̲̅d̲̅] [̲̅e̲̅] [̲̅f̲̅] [̲̅g̲̅] [̲̅h̲̅] [̲̅i̲̅] [̲̅j̲̅] [̲̅k̲̅] [̲̅l̲̅] [̲̅m̲̅] [̲̅n̲̅] [̲̅o̲̅] [̲̅p̲̅] [̲̅q̲̅] [̲̅r̲̅] [̲̅s̲̅] [̲̅t̲̅]

(̲̲̅̅) [̲̅u̲̅] [̲̅v̲̅] [̲̅w̲̅] [̲̅x̲̅] [̲̅y̲̅] [̲̅z̲̅]

(̲̲̅̅) (̲̅A̲̅) (̲̅B̲̅) (̲̅C̲̅) (̲̅D̲̅) (̲̅E̲̅) (̲̅F̲̅) (̲̅G̲̅) (̲̅H̲̅) (̲̅I̲̅) (̲̅J̲̅) (̲̅K̲̅) (̲̅L̲̅) (̲̅M̲̅) (̲̅N̲̅) (̲̅O̲̅) (̲̅P̲̅) (̲̅Q̲̅) (̲̅R̲̅) (̲̅S̲̅)

(̲̲̅̅) (̲̅T̲̅) (̲̅U̲̅) (̲̅V̲̅) (̲̅W̲̅) (̲̅X̲̅) (̲̅Y̲̅) (̲̅Z̲̅) (̲̅0̲̅) (̲̅1̲̅) (̲̅2̲̅) (̲̅3̲̅) (̲̅4̲̅) (̲̅5̲̅) (̲̅6̲̅) (̲̅7̲̅) (̲̅8̲̅) (̲̅9̲̅) (̲̅0̲̅)

(̲̲̅̅) (̲̅a̲̅) (̲̅b̲̅) (̲̅c̲̅) (̲̅d̲̅) (̲̅e̲̅) (̲̅f̲̅) (̲̅g̲̅) (̲̅h̲̅) (̲̅i̲̅) (̲̅j̲̅) (̲̅k̲̅) (̲̅l̲̅) (̲̅m̲̅) (̲̅n̲̅) (̲̅o̲̅) (̲̅p̲̅) (̲̅q̲̅) (̲̅r̲̅) (̲̅s̲̅) (̲̅t̲̅)

(̲̲̅̅) (̲̅u̲̅) (̲̅v̲̅) (̲̅w̲̅) (̲̅x̲̅) (̲̅y̲̅) (̲̅z̲̅)

(̲̲̅̅) |̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿| A |̶̶͇͇̿̿ ̶͇̿ ̶̶͇͇̿̿) B |͇̿ ͇̿ C |͇͇͇͇͇͇̿̿̿̿̿̿ ͇͇͇͇͇͇̿̿̿̿̿̿ ͇̿) D |̶͇̿ ̶͇̿ E |̶̿ ̶̿ ̶̿ F |͇̿ ͇̿ ̶͇̿ι G |̶ ̶ ̶ ̶| H ͇̿ ͇͇̿̿l ͇̿ I , ͇ ͇̿| J

(̲̲̅̅) |< X ‘̶ ̶ ̶| Y ,̶͇̿ ͇̿’ Z ❉❊❋❖❥❦❧☇☈☉☊☋☌☍☒    ☻ ☼ ☽ ☾♠♡♢♣♤♥♦♧  ♩ ✙    ✁ ✎ ✐ ❀ ✰ ❁  ❥ ❦❧ ➳ ➽ 〠 〄 ㍿ ♝ ♞ ➳➴➵㊚㊛℗♯♩♪♫♬♭♮ ☏ ºº₪¤큐 « » ™✿♥㊣© ® ⁂ ℡ↂ░ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩♛♞♕✎┇┅✐✓✕   ♥ ♡ ☜ ☞  ☏ ⊙ ◎  ☻ ► ◄ ◐ ◑ ↔ ☼ ♦♦ ◊ ◘ ◙✗✘✚✪✣✤✥✦✧✩✫✬✭✮✯✰ ぁあぃいぅうぇえぉおか がきぎくぐけ ♪♫╭♥๑•ิ.•ัﻬஐ ✎ げこごさざしじすずせぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはば ぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめも ❅ ❆  ❈ ❉ ❊ ❋ ❖  ₪ ¡ Þ ✱ ௫ Ω ж фю Ю ◇ ◆  ╰☆╮  ★ ☆ ☇ ☈ ☉ ☊ ☋ ☌ ☍  ☒    ☻ ☼ ☽ ☾ ✙    ✁ ✎ ✐ ❀ ✰ ❁  ❥ ❦❧ ➳ ➽ 〠〄 ㍿ ♝ ♞ ➳ ➴ ➵ ㊚ ㊛  ✗ ✘ ✚ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲  ❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✾ ✽ ✺ ✹ ✸ ✷ ✶ ✵  .゚゚・✿。✿εїз ♧ ➽☊.●•*.。 ۞۞✿ ❦ ❧ ➳ ➽ஐ    ♬   ♥ ♡ ☜ ☞  ☏ ⊙ ◎  ☻ ► ◄ ▧ ▨  ◐ ◑ ↔   ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒▬ ♦ ◊ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆ → あ ぃ £  。◕‿◕。 ♥♥–/\–^^” ..♥♥ .•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•♥::: (\_(\ …*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*♥…*(¨`•.•´¨)♥ . * .`•.¸(¨`•.•´¨) * . * .♥ —(••÷[ ]÷••)— •÷±‡±±‡±÷• Oº°‘¨ ¨‘°ºO •°o.O O.o°• ¨°o.O O.o *.:。 ✿*゚‘゚・✿.。.:* *.:。✿*゚’゚・✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚✎・ ✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚✎・✿.。.:* «-(¯`v´¯)«– ..•.¸¸•´¯`•.¸¸.ஐ …¤¸¸.•´¯`•.¸•.>>–» [[

♡ o┽┊﹎.εїз︷✿‧:﹎。‧:❉:‧ .。.:*・❀●•♪.。‧:❉:‧ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø ミ●﹏☉ミ*∩_∩* ⓛⓞⓥⓔ ╬ ╠ ╣∷ ღ  ❆ £ ∆ Š Õ Ő ő ∞ © ‡ † Ž ஜ ஒ ண இ ஆ ௰

»-(¯`v´¯)-» ×÷•.•´¯`•)» «(•´¯`•.•÷×

—¤÷(`[¤* *¤]´)÷¤—

«•´`•.(`•.¸ ¸.•´).•´`•»

  • •.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••

׺°”˜`”°º× ׺°”˜`”°º×

♡ o┽┊﹎.εїз︷✿‧:﹎。‧:❉:‧ .。.:*・❀●•♪.。‧:❉:‧ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø ミ●﹏☉ミ*∩_∩* ⓛⓞⓥⓔ ╬ ╠ ╣∷ ღ  ❆ £ ∆ Š Õ Ő ő ∞ © ‡ † Ž ஜ ஒ ண இ ஆ ௰

≧0≦ o(╥﹏╥)o //(ㄒoㄒ)// {{{(>_<)}}} ™ぷ▂▃▅▆█ ∏卐 ※◤ ◥ ﹏﹋﹌ ∩∈∏ ╰☆╮≠→№

■『』◆◣◥▲Ψ ※◤ ◥ →№←㊣∑⌒〖〗@ξζω□∮〓※∴ぷ▂▃▅▆█ ∏卐【】△√ ∩¤々∞①ㄨ≡▂▂ ▃ ▄▅ ▆ ▇ █┗┛╰☆╮ ≠ ▂ ▃ ▄ ▅┢┦aΡpy ♡^_^♡ ^_^…….♧♧ ☜♥☞.︻︼─一 ▄︻┻┳═一

⊙▂⊙ ⊙0⊙ ⊙︿⊙ ⊙ω⊙ ⊙﹏⊙ ⊙△⊙ ⊙▽⊙

︵︶︹︺ 【】〖〗@﹕﹗/ ” _ `,•。≈{}~ ~() _ -『』√ $ @ * & # ※卐 々∞Ψ ∪∩∈∏ の℡ ぁ §∮〝〞ミ灬ξ№∑⌒ξζω*ㄨ ≮≯ +-×÷﹢﹣±/=∫∮∝ ∞ ∧∨ ∑ ∏ ∥∠ ≌ ∽ ≦ ≧ ≒﹤﹥じ☆

❃❂❁❀✿✾✽✼✻✺✹✸✷ ✶✵❅❆❈❉❊❋❖❥❦❧⓪๑۩۞۩๑ ♟ ☼  o O # 【】ψ▓ ► ◄ ▒ ░ √ ╮╭ ╯╰ ァ ┱ ┲ ☆ ★ ♫ ♬

◢ ◣ ◥ ◤ ▽ ▧ ▨ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ▓ ▒ ░ Café № @ ㊣ ™ ℡ 凸 の ๑۞๑ ๑۩ﺴ ﺴ۩๑o(‧”’‧)o ❆ べò⊹⊱⋛⋋ ⋌⋚⊰⊹ ⓛⓞⓥⓔ べ  ☼ ☜ ☞ ⊙® ◈ ♦ ◊ ◦ ◇ ◆

(◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (◕〝◕) •.★*… …*★.• •*.:。✿✲-•(¯`°.•°•.★* *★ .•°•.°´¯)*¤°•★ •:*´¨`*:•.☆۩ ۞ ۩ ۩ ۞ ۩☆•:*´¨`*:•.

【】√ ¤ ∞ ㊝ ≡  ™ 乀 の ◖◗ Café 灬 ≈ ◈Ш ǎ   ☏  ☻ ▧ ▨  ◐ ◑ ♦ ◊◦ ◘ ◙ ♠ ♧ ♣ ▣▤ ▥ ▦ ▩ ๑ ۩ ۞   □ ˇ и ζ £⊕℡•۰•● ∈

 

ตัวอักษรพิเศษ สัญลักษณ์ราศี

♈ – Aries (อักษรพิเศษสัญลักษณ์ราศีเมษ)
♉ – Taurus (อักษรพิเศษสัญลักษณ์ราศีพฤษภ)
♊ – Gemini (อักษรพิเศษสัญลักษณ์ราศีเมถุน)
♋ – Cancer (อักษรพิเศษสัญลักษณ์ราศีกรกฏ)
♌ – Leo (อักษรพิเศษสัญลักษณ์ราศีสิงห์)
♍ – Virgo (อักษรพิเศษสัญลักษณ์ราศีกันต์)
♎ – Libra (อักษรพิเศษสัญลักษณ์ราศีตุลย์)
♏ – Scorpio (อักษรพิเศษสัญลักษณ์ราศีพิจิก)
♐ – Sagittarius (อักษรพิเศษสัญลักษณ์ราศีธนู)
♑ – Capricorn (อักษรพิเศษสัญลักษณ์ราศีมังกร)
♒ – Aquarius (อักษรพิเศษสัญลักษณ์ราศีกุมภ์)
♓ – Pisces (อักษรพิเศษสัญลักษณ์ราศีมีน)

 

ð å Å Â ª Ä Á À ã Ã ß Ç ç © ¢ d ð Ð ë é ê è € £ Ë É Ê È ƒ µ ï í î ì ¡ ¦ Ï Í Î Ì ¿ £ ¿ ñ Ñ ø Ø º ° ¤ Õ ò ๐ O þ Þ ¶ ® § ک ¯|¯ ‡ †ü
ü ú û ù µ Ü Ú Ù Û × ÿ ¥ æ Æ Œ ™ ½ ¼ ¾ ¹ ² ³ ‡ † Ψ ╥ ± ÷ ※ ぷ ₪ ௫ ◎ べ ▽「」『』# の ๑ εїз   ↔ 
あ ஓ ぃ ξ ζ ω ஐ № ╝╚╔ ╗╬ ╠ ╣ ═ ╓ ╩ ┌ .: ∴ ≈ ۩۩.๑۩۞۩๑ ۞ ۩ﺴ ▓ ▒ ҳ̸Ҳ̸ҳ☆ ★  ♥ ♡ ღ ♠ ♣ ♪♫ ♬ ♩ ♭ ♪
▲ ▼ ► ◄ ◢ ◣ ◥ ◤ ▽ ¤ ◦ ◊ ♦ ◇ ◆   ◙ ▣ ☼ ▄ █ ▌ ⊙ ◎ ○  ☻ 。 • ● □ ■ ✲❉ ✿ ❀
✪✣✤✥✦✧✩✫✬✭✮✯✰✱✲❃❂❁❀✿✾✽✼✻✺✹✸✷☭➸╬∴☆∷﹌★◎☻►◄◐◑↔☼♦◊◦♠♣✎
✟➹❀ஓ®✲ღ❆∆ŠÕ╠╣Őő (;°○°)(>c>┈━═☆ ┣▇▇▇═─ ⊹⊱⋛⋋⋌⋚⊰⊹ 彡➸❝❞°﹌﹎╱╲₪¡Þ✱௫μ※◤◥﹏﹋﹌∩∈∏╰☆╮≠→№←ミ●﹏☉ミ
*∩_∩*♥♡☜☞☏⊙◎☻►◄▧▨◐◑↔☼♦▀▄█▌▐░▒▬♦◊◦☼♠♣▣▤▥▦▩◘◙◈♫♬♪♩♭♪ の☆→あぃ£。◕‿◕。 ღ❀◢◣◥◤▽
▧▨▣▤▥▦▩◘◙▓▒░Café№@㊣™℡凸の๑۞๑๑۩ﺴﺴ۩๑๑۩۞۩๑o(‧”’‧)o❆べò⊹⊱⋛⋋⋌⋚⊰⊹ⓛⓞⓥⓔべ ☼☜☞⊙®◈♦◊◦◇◆εїз ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡ

 

ตัวอักษรพิเศษ ภาษาจีน

㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉

 

ตัวอักษรพิเศษ สัญลักษณ์ รูปดาว

✪✣✤✥✦✧✩✫✬✭✮✯✰✱✲❃❂❁❀✿✾✽✼✻✺✹✸✷☭➸╬∴☆∷﹌
★◎☻►◄◐◑↔☼♦◊◦♠♣✎✟➹❀ஓ®✲ღ❆∆ŠÕ╠╣Őő (;°○°)(>c>┈━═☆
┣▇▇▇═─ ⊹⊱⋛⋋⋌⋚⊰⊹ 彡➸❝❞°﹌﹎╱╲₪¡Þ✱௫μ

o(‧”’‧)o。◕‿◕。べòべあぃ£。◕‿◕。 ✄☭℃©®¼½¾³²

 

ตัวอักษรพิเศษ เลขโรมัน

ⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⅺⅻ【】√¤∞㊝≡™ 乀の◖◗Café灬 ≈◈Шǎ☏☻▧▨◐◑♦◊◦◘◙♠♧♣▣▤▥▦▩๑۩۞□ˇиζ£⊕℡·۰•●∈〓☆★┣┓┏┫×╰ノ◢◣◥◤ΩжфюЮ━╃╄━卍 ┛┗┓┏◇◆ㄨ⌒※×◎☜☞☜☞♡♥『』Ψ№∑⌒〖〗@ξζ∮▓∏卐❃❂❁❀✿✾✽✼✻✺✹✸✷✶✵❅❆❈❉❊❋❖❥❦❧⓪๑۩۞۩๑ ♟☼oO#【】ψ▓►◄▒░√╮╭╯╰ァ┱┲☆★♫♬≧0≦o(╥﹏╥)o//(ㄒoㄒ)//{{{(>_<)}}}[]] -,.-~*´¨¯¨`*·~-.¸¯¨´*·~-.¸¸,.

⊕ ¤ o O  ㊝ ✿ ஐ✲ ღ  ■  ·•● ➸ ❝❞ ✎ ✟ ➹ ❀    ☏ ★ △ ▲ ♧๑۩۞۩๑..☜☞   ♥ ♡ ☜ ☞  ☏ ♪ の☆→ あ 『』 ❀~ ~❀

 

ตัวอักษรพิเศษ ตัวน่ารัก ๆ

~【】~⊕ ¤ o O  ㊝ ► ◄ ✿ ﻬ ஐ ✲ ღ  ■ ╬ ·•● ➸ ❝❞ ✎ ✟ ➹ ❀  ☏ ★ △ ▲ ♧ ♟  ♥☜ ☞  ☏ ⊙ ◎  ☻ ► ◄ ▧ ▨  ◐(‧””‧)◐ {@_@} ๑•

 

ตัวอักษรพิเศษ ตัวโน้ตดนตรี

■♥㊝ ▣▤ ▥ ▦ ▩☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦♫ ▩ ◘ ♬。 ♫♫~♬ ♫~♬ ♪♩の ☆ → あ ぃ £ ⓛⓞⓥⓔ

 

ตัวอักษรพิเศษ แผ่นป้ายตัวเลข

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳

 

ตัวอักษรพิเศษ ตัวภาษาอังกฤษ

ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉㊊㊋㊌㊍㊎㊏㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊘㊜㊝㊞㊟㊠㊡ ㊢㊣㊤㊥㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰å Å Â ª Ä Á À ã Ã ß Ç ç © ¢ d ð Ð

 

ตัวอักษรพิเศษ เป็นตัวเลข

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳

 

ตัวอักษรพิเศษ ตัวอักษร

ⒶⒷⒸⒹⒺⒻ ⒼⒽⒾⒿⓀⓁ ⓃⓄⓅⓆⓇ ⓈⓉⓊⓋⓌⓍ ⓎⓏⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ㊊ ㊐ ㊋ ㊌

 

ตัวอักษรพิเศษ รูปตัวน่ารัก ๆ เอาไว้ตั้งชื่อน่ารักๆ

(*゜~`*)。O○ ☆ (づ ̄ ³ ̄)づ~~♡ (●*∩_∩*●) (。◕‿◕。) (◕‿◕❀) (◡‿◡❀) (*^ – ^*) ○( ̄﹏ ̄”)○ (◕〝◕) (-’_’-) (๏•ิ_•ิ๏) (^o^. )

 

ตัวอักษรพิเศษ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ตัวสวย ๆ

✎ ✟ஐ ≈ ๑۩۩.. ..۩۩๑ ๑۩۞۩๑ ✲ ❈ ➹ ~.~ ◕‿-。 【】┱ ┲  ✚ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ❉❥ ❦ ❧ ❃ ❂ ❁ ❀ ✄     ☭  ➸ ✓  ✕  ㊚ ㊛ *.:。✿*゚‘゚・✿.。.:*

 

ตัวอักษรพิเศษ ตัวน่ารัก ๆ

。◕‿◕。⊙●○①⊕◎Θ ☆ (。→‿←。) ☆ (@^-^)=_(¬_¬メ). @^__^@★(*≧▽≦)☆ …★(◕‿◕❀)(◡‿◡❀)(^人^) (●*∩_∩*●) ~~(^__^)..?(•ิ_•ิ)? \(•ิ_•ิ\) (/•ิ_•ิ)/

 

ตัวอักษรพิเศษ ตัวอักษรจีน

的一是在不了有和人这中大为上个国我以要他时来用们生到作地于出就分对成会可主发年动同工也能下过子说产种面而方后多定行学法所民得经十三之进着等部度家 电力里如水化高自二理起小物现实加量都两体制机当使点从业本去把性好应开它合还因由其些然前外天政四日那社义事平形相全表间样与关各重新线内数正心反你明 看原又么利比或但质气第向道命此变条只没结解问意建月公无系军很情者最立代想已通并提直题党程展五果料象员革位入常文总次品式活设及管特件长求老头基资边 流路级少图山统接知较将组见计别她手角期根论运农指几九区强放决西被干做必战先回则任取据处队南给色光门即保治北造百规热领七海口东导器压志世金增争济阶 油思术极交受联什认六共权收证改清己美再采转更单风切打白教速花带安场身车例真务具万每目至达走积示议声报斗完类八离华名确才科张信马节话米整空元况今集 温传土许步群广石记需段研界拉林律叫且究观越织装影算低持音众书布复容儿须际商非验连断深难近矿千周委素技备半办青省列习响约支般史感劳便团往酸历市克何 除消构府称太准精值号率族维划选标写存候毛亲快效斯院查江型眼王按格养易置派层片始却专状育厂京识适属圆包火住调满县局照参红细引听该铁价严

 

Letters

άåαÀẵ ĪäÅÄÀÁặ
βвБ฿вß
Ç℃© כċς
δÐđ
ḗέәЕỀỂ℮ēềёξè
ғ₣₣ƒſfƒ
Ĝġģ
ђЂҢĤĥħ
їίÎĮįι
ĴĵјЈĴ ĵj
ķĶҚķĸκ
Ļ₤ℓł£łḺĽ
м
ηйиή
๐ØΘỢỔổǿΦõō●ớσ
ρþÞρPpþÞ
¶ q
ЃЯŖŘяѓ
ṩ§ѕ$Ššی ş
ţ†ŧ†Ŧŧŧτ
μΰϋüµυЏùύ
ν
ω Ŵώώ
χ×Х χХ× xҲҳ×
¥λчφҸỲỳỴЎўýỹ
ẕź ŻżŽžZZz

ℳ♡♥ℒ»ღ【ℬⒶℛℯ】«●

‐‑‒–—―‗‘’‚‛“”„‟•‣․‥…‧′″‴‵‶‷❛❜❝❞ʹʺʻʼʽʾʿˀˁ˂˃˄˅ˆˇˈˉˊˋˌˍˎˏːˑ˒˓˔˕˖˗˘˙˚˛˜˝˞ˠˡ

ᴭᴬᴮᴯᴰᴱᴲᴳᴴᴵᴶᴷᴸᴹᴺᴻᴼᴽᴾᴿᵀᵁᵂᵃᵄᵅᵆᵇᵈᵉᵊᵋᵌᵍʱʰᵢᵎʲᵏᵐᵑᵒᵓ

ᵔᵕᵖʳʴᵗʵᵘᵙᵛᵚᵜᵝᵞᵟᵠᵡᶛᶜᶝᶞᶟᶠᶡᶢᶣᶤⁿᶥᶦᶧᶨᶩᶪᶫᶬᶭᶮᶯᶰᶱᶲᶳᶴᶵᶶᶷᶸᶹᶺᶻᶼᶽᶾ

ₐₑₒₓₔᵣᵤᵥʶʷʸˢˣˤ¡¿

 

ℂℍℕℙℚℝℤℬℰℯℱℊℋℎℐℒℓℳℴ℘ℛℭ℮ℌℑℜℨ℀℁℃℄℅℆ℇ℈℉ℏ℔№℞℟℠℡™℣℥Ω℧℩KÅℲℵℶℷℸ♃♄☡♇❡

→↑↓←➟➠➳➧➨➽➵➸➼➷➹➴➶➻➺➙➞➝➚➘

➢➣➤➥➦➛➜➲↔↚↛↠↟↡↞↢↣↦↥↨↧

↤➫➬➩➪➭➮➯➱↫↬↭↮⇜↜↝⇝↯↰↱↲↳↴↵↸↹

⇁⇀↿↾⇃⇂↼↽⇉⇄⇈⇅⇊⇆⇇⇋⇌⇍⇎⇏⇐⇑⇒⇓⇔⇕⇖⇗

⇘⇙⇚⇛⇞⇟⇠⇡⇢⇣⇤⇥⇨⇧⇪⇩⇦⌦⌧⌫⇰⇫⇬⇭⇳⇮⇯⇱⇲

⇴⇵⇶⇷⇸⇹⇺➔➾↶↷↺↻

シツヅッ㋡㋛☻〠Ü〲〴ϡﭢت⍡⍢⍣⍤⍥⍨⍩ὃὕὣѶӪӫ웃유

✾✽✣✤❀✿❃❁❋❊

❥♡۵♥ღლ❦❧

€£Ұ₴$₰¢₤¥₳₲₪₵元₣₱฿¤₡₮₭₩ރ円₢₥₫₦zł﷼₠₧₯₨Kčर৳

™℠ ©®℗  ᴹᴹᴹᴹᴹ  ᴹᴹ 

 

Brackets

〈〉《》【】〔〕〖〗〘〙〚〛〈〉«»‹›︷︸︹︺︻︼︽︾︿﹀〱〲

 

Circles

◉○◌◍◎●◐◑◒◓◔◕◖◗❂⊗⊙◘◙◚◛◜◝◞◟◠◡

◯◦∅∘⊕⊖⊘⊚⊛⊜⊝❍〇〶

 

Corners

﹄﹃﹂﹁┕┓└┐┖┒┗┑┍┙┏┛┎┚┌┘「」『』˩˥├┝┞┟┠┡┢┣┤┥┦┧┨┩┪┫┬┭┮┯┰┱┲

┳┴┵┶┷┸┹┺┻┼┽┾┿╀╁╂╃╄╅╆╇╈╉

╊╋╒╕╓╖╔╗╘╛╙╜╚╝╞╡╟╢╠╣╥╨╧╤╦╩╪╫╬〒⊢⊣⊤⊥⊦⊧⊨⊩⊪⊫⊬⊭⊮⊯⊺〦〧〨˦˧˨⑁⑂⑃∟

 

Lines

│┃╽╿╏║╎┇︱┊︳┋┆╵〡〢╹╻╷〣═━─╍┅┉┄┈╌╴╶╸╺╼╾﹉﹍﹊﹎︲

 

Squares & rectangles

❏❐❑❒▀▁▂▃▄▅▆▇▉▊▋█▌▐▍▎▏▕░▒▓▔

▬▢▣▤▥▦▧▨▩▭▮▯☰☲☱☴☵☶☳☷▰▱◧◨◩◪◫∎■□

⊞⊟⊠⊡❘❙❚〓

 

Triangles

◄▲▼►◣◥◤◢◂▴▾▸◁△▽▷∆∇⊳⊲⊴⊵◅▻▵▿◃▹

◭◮⋖⋗⋪⋫⋬⋭⊿◬≜⑅

 

อื่นๆ

◆◇◈◊⋄╭╮╯╰︵︶╱╲╳﹋﹌﹏〄々〆〳〴〵︴⑀⑄⑆⑇⑈⑉⑊

 

เลขต่าง สวยๆ

⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹

0īƻǮ4567Ȣ9

68L9ʢhƐՇ⇂0

ᅙ1ᆯ3456ᆨ89

01ԶՅՎ56ԴՑԳ

૦١Ձ૩મƼ67Ց୨

0123456789

[̲̅0̲̅][̲̅1̲̅][̲̅2̲̅][̲̅3̲̅][̲̅4̲̅][̲̅5̲̅][̲̅6̲̅][̲̅7̲̅][̲̅8̲̅][̲̅9̲̅]

⅟ ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞

⒪⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼

⓪①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

⓿❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾

 

ตัวอักษรพิเศษ ภาษาไทย

ก = ∩ ∏ Ω Ռ ח
ข = v V ν υ
ค = ຄ の
ง = ງ פ J
จ = ຈ す
ช = જ
ด = ດ ๑ இ
ต = ๓ ຕ
ถ = ຖ
ท = n η и מ ŋ ທ
ธ = ຣ ຽ
น = Њ u Ա
บ = U υ ບ
ป = ປ √
ผ = ຜ
ฝ = ຝ
พ = w W ພ ω ш
ฟ = ຟ
ภ = ກ
ม = ஆ ௮ ມ ນ
ย = ع ε є ξ e ઈ ຢ
ร = ی ຮ s S よ
ล = ລ a
ว = ວ ຊ
ส = ささざສ ざ
ห = ㄨຫ X ×
อ = Ә ∂ Ο о
ฮ = ອ
สระ โอ = ໂ ∫
สระ ไอ = ໄ ໃ
สระ เอ = ♭もL ζ l
สระ อิ = ິ

 

Kissz Agam (10000067)

??????????????????????????
??????????????????????????
??ℂ????ℍ?????ℕ?ℙℚℝ???????ℤ
??????????????????????????
⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵

 

๛Њาઈ๛VЊ௮๛ຕ้௮๛                              Ḩ̐̀͟A̧͛̿ͨ̉̎̈͟Ǔ̾͢Nͯ̿ͬ҉T̷͋̓̑̚E͛҉̧D̶ͭ͂̅̀ ́ͤ ̸ͮ͐̽͂ ͪͯ̿̈̓Pͫ́Ḣ̸̇͆͋̓̇̌Oͤͥͬ̉̐̇̓̐͢N͆́E͗̋͆ͨͨ̃͘͠ –
 
 
༺ໂนບิມ้าขาຊ★╰[Ato3]๙                                 さาઈລよ /// «-さาઈລよރ ///
 
 
බูମಬနးಬနๅઈ                            ໃのຮণช้ຫั้ຢஆื၅ბדゆ
       
ຫஆටໂຫஇ∩ຮະ.ໂஇ๑ອิබ                               ༒ບุମମລໄວໄ௰༒

꧁༒ℬØØ₭ ༒꧂                 〖ໂ ສ ດ ຕ າ ນ ເ ค ຍ】


ສวઈສஇ’ ຕஇดั၅’ปู๊இ                  இஆମগວ.


`~ຕະวัњ~`   
   
 `~ااม่నๅՁน้ටধ~`

꧁⊱ LLさЊດื้o℠⊰꧂ヅ     

꧁⊱ສัມກlວສี⊰꧂ヅ


꧁⊱ ມัulศຮ้าuะ⊰꧂ヅ        


 (̅_̅_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̅_̅กรองทิพย์_̅_̅_̅_̅()ڪے

ღ ╰╮ ஆິິ້ゆ௭ຶີ້ਹ╰╮ღ              


•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•
::: (\_(\ …*…*…*…*…*…*…*…*…::::::::::::::
*: (=’ :’) ::   `~ااม่నๅՁน้ටধ~` :::::::::::::::::::::
•.. (,(”)(”)¤…*…*…*…*…*…*…*…*…:::::::::::

꧁෴ਬੇ ꧁༻༒༺꧂ ਓ෴꧂

꧁{★… ★}꧂▄︻̷̿┻̿═━一

꧁෴ਬੇ ꧁༻༒༺꧂ ਓ෴꧂


▄︻̷̿┻̿═━一
⌐╦╦═─ o==[]::::::::::::::::>
┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
╭∩╮


꧁෴ਬੇ ꧁༻༒༺꧂ ਓ෴꧂ ꧁{★… ★}꧂▄︻̷̿┻̿═━一꧁෴ਬੇ ꧁༻༒༺꧂ ਓ෴꧂ 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : xatthai , spaxxyz , piliapp