ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อลงทะเบียน

How To

ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน เปลี่ยนบัญชีรับเงินโดยเร็ว!!

ในกรณีที่ใส่บัญชีคนอื่นไป จึงไม่สามารถรับเงินเยียวยาได้นั้น ก็ให้เปลี่ยนมาใช้บัญชีธนาคารที่เป็นของเราเอง โดยบัญชีที่ใส่นั้นต้องเป็นชื่อเราเท่านั้น

Read More