ตัวอักษรย่อนําหน้าชื่อ

ทั่วไป

คำนำหน้า ชื่อและยศ ในประเทศไทย มีอะไรบ้าง (ตัวอักษรย่อนําหน้าชื่อ)

คำนำหน้า ชื่อและยศ ในประเทศไทย มีอะไรบ้าง (ตัวอักษรย่อนําหน้าชื่อ) บังริดมาบอก ยกตัวอย่างเช่น ส.ต.ต. หรือ พ.อ.อ. หรือ ร.ม.ว. พล.อ.อ. ร.ต.อ.

Read More