ทำหน้าปกด้วย PowerPoint

How ToYoutube

ทำหน้าปกด้วย PowerPoint ง่ายมากๆ [โปรแกรมที่มีอยู่แล้ว]

ทำหน้าปกด้วย PowerPoint นั้นง่ายมากๆ เพราะเป็นโปรแกรมพื้นฐานอยู่แล้ว โดยการทำหน้าปกนั้น ทำได้หลายโปรแกรม แล้วแต่เราจะเลือกว่าจะใช้เครื่องตัวไหนในการช่วย

Read More