พิมพ์สัมผัส

How To

พิมพ์สัมผัส คือ ? ไม่มองคีย์บอร์ด (พิมพ์มองแต่จอ) ทำอย่างไร ?

พิมพ์สัมผัส คือ การใช้นิ้วมือของเราทั้ง 10 นิ้ว พิมพ์ตัวอักษร โดยไม่มองแป้น ใช้ทุกนิ้ว ทั้งมือซ้าย และมือขวา วางบนแป้น นิ้วหัวแม่มือเคาะวรรค

Read More