ให้ข้อมูลเพิ่มเติม เราไม่ทิ้งกัน เฉพาะผู้ที่มีสถานะ นำส่งข้อมูลเพิ่ม เท่านั้น

คนที่ต้องการเงินส่วนนี้มีจำนวนมาก แต่งบมีจำกัดเลยต้องมีการคัดกรอง ทางรัฐเล็งเห็นว่าอยากให้เงินส่วนนี้ไปเยียวยาแก่ผู้ที่ลำบากจริงๆ

Read more

ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน เปลี่ยนบัญชีรับเงินโดยเร็ว!!

ในกรณีที่ใส่บัญชีคนอื่นไป จึงไม่สามารถรับเงินเยียวยาได้นั้น ก็ให้เปลี่ยนมาใช้บัญชีธนาคารที่เป็นของเราเอง โดยบัญชีที่ใส่นั้นต้องเป็นชื่อเราเท่านั้น

Read more

สั่งปิดตลาดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 12 เมษายน 2563

สั่งปิดตลาดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 12 เมษายน 2563 ทั่วประเทศ

Read more

สัญญาณแรกของ Covid-19 แบบวันต่อวัน จะมีอาการอะไรบ้าง

สัญญาณแรกของ Covid-19 จาก MOH เป็นบทสรุปวันต่อวัน หากคนที่มีเป็นจะมีอาการประมาณนี้ เข้ามาได้เลยว่าอาการวันต่อวัน เป็นยังไงได้กันบ้าง

Read more