ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

How To

ให้ข้อมูลเพิ่มเติม เราไม่ทิ้งกัน เฉพาะผู้ที่มีสถานะ นำส่งข้อมูลเพิ่ม เท่านั้น

คนที่ต้องการเงินส่วนนี้มีจำนวนมาก แต่งบมีจำกัดเลยต้องมีการคัดกรอง ทางรัฐเล็งเห็นว่าอยากให้เงินส่วนนี้ไปเยียวยาแก่ผู้ที่ลำบากจริงๆ

Read More