marketing

Google AnalyticsGoogle Tag Manager

ติดตั้ง Google Analytics ผ่าน Google Tag Manager : GTM Part 1

ใช้ script มากมาย ในการวิเคราะห์การเข้าชมต่อเว็บไซต์ มันจะง่ายกว่าไหมถ้ามา จัดการใน tag manager อย่างเช่น ติดตั้ง google analytics ผ่าน google tag manager

Read More
Google AnalyticsGoogle Tag Manager

สมัคร google analytics ว่าแต่มันคืออะไร : GA Part 1

เป็นเครื่องมือของ google ที่ใช้ช่วยในการวิเคราะห์และเก็บสถิติต่างๆ ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลไปทำการตลาด การทำโฆษณาออนไลน์ หรือปรับปรุงเว็บไซต์ให้น่าสนใจ จะส่งผลให้สามารถเพิ่มยอดขายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

Read More